Piotr Bakal
STOWARZYSZENIE LITERACKO MUZYCZNE "BALLADA"
NIP: 5262110034

Zygmunta Krasińskiego 34A/5
01-769 Warszawa
Polska


Adres e-mail: kasia@ballada.pl
Numer telefonu: 508522116

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000186892 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.